تماس با ما

ارسال پیغام برای بهسایه

    تماس با بهسایه

    آدرس کارخانه: تبريز ‘جاده صوفيان ‘شهرك سرمايه گذاري خارجي’خيابان اذربايجان’بالاتر از ميدان صنعت’اسياي ٣ پلاك ١٣٧

    تلفن:  33106222-041     32466494-041
    دفتر مركزي: تبريز’خيام’نبش بارون اواك’دفتر كارخانه بهسايه
    تلفن: 35519231-041  *  35516261-041